Service

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Chế tạo xe lọc dầu di động

  Chế tạo xe lọc dầu di động

  2/28/2014 5:25:18 PM

  - Cung cấp xe lọc dầu tiêu chuẩn từ 20 l/p đến 200 l/p, độ tinh lọc 10,5,3 Micron
  - Cung cấp xe lọc và trạm lọc theo yêu cầu của khách hàng
  - Ứng dụng cho dầu thủy lực / dầu bôi trơn / dầu truyền nhiệt

  Name

 • Thiết kế, chế tạo, sửa chữa xilanh thủy lực thêo yêu cầu

  Thiết kế, chế tạo, sửa chữa xilanh thủy lực thêo yêu cầu

  2/28/2014 5:12:24 PM

  Xy lanh được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 6020/6022, CNOMO 05-07-65/05-07-70
  - Đường kính xi lanh từ: 25mm đến 500 mm
  - Áp suất làm việc từ 160 bar đến 700 bar
  - Hàng trình tới: 12,000 mm
  - Thiết kế mới theo yêu cầu khách hàng

  Name

 • Dịch vụ thay ruột và nạp khí Ni tơ bình tích áp

  Dịch vụ thay ruột và nạp khí Ni tơ bình tích áp

  8/26/2014 7:07:56 PM

  - Kiểm tra và đánh giá tình trạng của bình tích áp
  - Thay mới ruột bình tích áp.
  - Nạp khí Ni-tơ cho bình tích áp lên tới 300 bar.

  Name